o nás /

/ zajímá nás osobní i kolektivní nevědomí / zajímá nás autorská tvorba multižánrového charakteru / zajímají nás kontrasty / tvoříme pomocí arteterapeutických metod / malujeme / stříháme / lepíme / sníme / tvoříme cosi na pomezí činohry / minimalismu / hudebního a pohybového divadla /

/ to cosi nazýváme DIVADELNÍ POEZIÍ a DIVADELNÍM RITUÁLEM /

/ nic nového, ale nějak to nazývat asi musíme /

Uměleckou skupinu Zaječí jsme založili v lednu 2022.

Chtěli jsme tvořit vlastní autorské divadelně-hudební projekty. Kdo by nechtěl… Naše poetika se zakládá např. na využívání arteterapeutických cvičení, které nám slouží ke zkoumání osobního a kolektivního nevědomí. Nejsme terapeuti, jen si s jejich metodami tak trochu pohráváme. Nejzásadnější je pro nás fáze vzniku, tedy vyjevování témat, motivů, textů, obrazů. Do onoho vyjevování zapojujeme celou tvůrčí skupinu. To aby tvorba bylo co nejkomplexnější a nejobsáhlejší. Takové zbožné přání.

Necháváme se – myšleno zakladatelé (tvůrčí dvojice) Zdeňka Brychtová a Vladimir Benderski – inspirovat nejrůznější poezií, mytologií, náboženskými rituály, teoretickými i praktickými poznatky psychologů, psychiatrů, filozofů, performerů, politiků, otců, matek, dcer a synů. Tyto inspirace pak předkládáme tvůrčí skupině k rozpracování, nebo zpětně zapracováváme do materiálu vzniklého na zkouškách. To aby tvorba byla co nejkomplexnější a nejobsáhlejší. Takové zbožné přání.

Cílem je vytvořit společné komorní multižánrové projekty na pomezí minimalistického i činoherního divadla, moderní vážné i populární hudby, poezie, pohybového divadla, rituálu. Takové zbožné přání.

Spolupracujeme s různorodou skupinou herců, hudebníků, tanečníků, umělců. Jmenovitě např. s Lenkou Chadimovou, Lucií Zachovalovou, Adélou Macháčkovou, Pavlínou Pecko, Marianem Škorvagou, Martinem Falářem, Janem Ptákem, Johanou Panenkovou… Více o lidech v lidé /